VĂN HÓA MAVEN

chuyện maven

Mỗi người đến và làm việc tại Maven đều có câu chuyện của riêng mình… Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của bạn!

Maven đang Tìm kiếm

Thực tập sinh Thiết kế nội thất Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN
Nhân viên Thiết kế Ui, Ux Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN
Nhân viên Kinh doanh Dự án Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN
ASP.NET - Front End Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN
ASP.NET, C#.NET Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN
Thực tập sinh Content Hạn nộp :Đang nhận hồ sơ Hạn nộp : Đang nhận hồ sơ ỨNG TUYỂN

hãy để maven là điểm đến tiếp theo của bạn

những câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN Số 51 đường số 58 - KP1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh contact@mavecons.com 028.2253.6253 www.mavencons.com

Request Details

Session Id:qr5mhzppadbd0dz3luo22pjmRequest Type:GET
Time of Request:29/11/2021 2:46:27 SAStatus Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
aspx.pageBegin PreInit
aspx.pageEnd PreInit0,1560040,156004
aspx.pageBegin Init0,1561340,000130
aspx.pageEnd Init0,1562660,000132
aspx.pageBegin InitComplete0,1562820,000016
aspx.pageEnd InitComplete0,1562960,000014
aspx.pageBegin PreLoad0,1563110,000016
aspx.pageEnd PreLoad0,1563380,000026
aspx.pageBegin Load0,1563480,000010
aspx.pageEnd Load0,4905890,334241
aspx.pageBegin LoadComplete0,4906320,000043
aspx.pageEnd LoadComplete0,4906420,000010
aspx.pageBegin PreRender0,4906510,000009
aspx.pageEnd PreRender0,4938540,003204
aspx.pageBegin PreRenderComplete0,4938810,000027
aspx.pageEnd PreRenderComplete0,4938970,000016
aspx.pageBegin SaveState0,5017520,007854
aspx.pageEnd SaveState0,5042180,002466
aspx.pageBegin SaveStateComplete0,5042390,000021
aspx.pageEnd SaveStateComplete0,5042480,000009
aspx.pageBegin Render0,5042570,000008
aspx.pageEnd Render0,5127980,008542

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.defaults_aspx5873700
    ctl00ASP.masterpage_recruitment_master5873700
        ctl00$ctl22System.Web.UI.LiteralControl2700
        ctl00$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead534400
            ctl00$ctl01System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta6900
            ctl00$ctl02System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7400
            ctl00$ctl03System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta19300
            ctl00$ctl04System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta26300
            ctl00$ctl05System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle8200
            ctl00$ctl06System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7000
            ctl00$ctl23System.Web.UI.LiteralControl17000
            ctl00$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink12000
            ctl00$ctl08System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6900
            ctl00$ctl09System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6200
            ctl00$ctl10System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6100
            ctl00$ctl11System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6300
            ctl00$ctl12System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7000
            ctl00$ctl24System.Web.UI.LiteralControl17500
            ctl00$ctl13System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6800
            ctl00$ctl14System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink5100
            ctl00$ctl25System.Web.UI.LiteralControl23000
            ctl00$ctl15System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta12900
            ctl00$ctl26System.Web.UI.LiteralControl2500
            ctl00$ctl16System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7600
            ctl00$ctl27System.Web.UI.LiteralControl2400
            ctl00$ctl17System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink6700
            ctl00$ctl18System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7300
            ctl00$ctl28System.Web.UI.LiteralControl14900
            ctl00$ctl19System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta12500
            ctl00$ctl20System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta10400
            ctl00$ctl21System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta5900
            ctl00$headSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder261000
                ctl00$head$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl261000
        ctl00$ctl29System.Web.UI.LiteralControl1400
        form1System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm48265480
            ctl00$ctl30System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl27600
            ctl00$lnkLanguageVNSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton135440
            ctl00$ctl31System.Web.UI.LiteralControl9400
            ctl00$lnkLanguageENSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton13800
            ctl00$ctl32System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl98400
            ctl00$Literal12System.Web.UI.WebControls.Literal1500
            ctl00$ctl33System.Web.UI.LiteralControl21000
            ctl00$Literal13System.Web.UI.WebControls.Literal1400
            ctl00$ctl34System.Web.UI.LiteralControl21200
            ctl00$Literal14System.Web.UI.WebControls.Literal1300
            ctl00$ctl35System.Web.UI.LiteralControl21800
            ctl00$Literal15System.Web.UI.WebControls.Literal1400
            ctl00$ctl36System.Web.UI.LiteralControl21300
            ctl00$Literal16System.Web.UI.WebControls.Literal1300
            ctl00$ctl37System.Web.UI.LiteralControl21700
            ctl00$Literal17System.Web.UI.WebControls.Literal3400
            ctl00$ctl38System.Web.UI.LiteralControl21300
            ctl00$Literal18System.Web.UI.WebControls.Literal1000
            ctl00$ctl39System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl195000
            ctl00$Literal3System.Web.UI.WebControls.Literal4200
            ctl00$ctl40System.Web.UI.LiteralControl13700
            ctl00$Literal4System.Web.UI.WebControls.Literal1200
            ctl00$ctl41System.Web.UI.LiteralControl6500
            ctl00$Literal5System.Web.UI.WebControls.Literal1700
            ctl00$ctl42System.Web.UI.LiteralControl13800
            ctl00$Literal6System.Web.UI.WebControls.Literal1200
            ctl00$ctl43System.Web.UI.LiteralControl10200
            ctl00$Literal7System.Web.UI.WebControls.Literal300
            ctl00$ctl44System.Web.UI.LiteralControl10100
            ctl00$Literal8System.Web.UI.WebControls.Literal1800
            ctl00$ctl45System.Web.UI.LiteralControl14800
            ctl00$Literal9System.Web.UI.WebControls.Literal7500
            ctl00$ctl46System.Web.UI.LiteralControl21700
            ctl00$Literal10System.Web.UI.WebControls.Literal6300
            ctl00$ctl47System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl27600
            ctl00$Literal11System.Web.UI.WebControls.Literal1700
            ctl00$ctl48System.Web.UI.LiteralControl17600
            ctl00$ContentculturalSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder245100
                ctl00$Contentcultural$ctl00System.Web.UI.LiteralControl10200
                ctl00$Contentcultural$Literal6System.Web.UI.WebControls.Literal1500
                ctl00$Contentcultural$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl42100
                ctl00$Contentcultural$Literal1System.Web.UI.WebControls.Literal2700
                ctl00$Contentcultural$ctl02System.Web.UI.LiteralControl24800
                ctl00$Contentcultural$Literal2System.Web.UI.WebControls.Literal13800
                ctl00$Contentcultural$ctl03System.Web.UI.LiteralControl18800
                ctl00$Contentcultural$Literal3System.Web.UI.WebControls.Literal2400
                ctl00$Contentcultural$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl25800
                ctl00$Contentcultural$Literal4System.Web.UI.WebControls.Literal9300
                ctl00$Contentcultural$ctl05System.Web.UI.LiteralControl18600
                ctl00$Contentcultural$Literal5System.Web.UI.WebControls.Literal6200
                ctl00$Contentcultural$ctl06System.Web.UI.LiteralControl24700
                ctl00$Contentcultural$Literal7System.Web.UI.WebControls.Literal19900
                ctl00$Contentcultural$ctl07System.Web.UI.LiteralControl24300
            ctl00$ctl49System.Web.UI.LiteralControl2300
            ctl00$ContentStorySystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder977800
                ctl00$ContentStory$ctl00System.Web.UI.LiteralControl15000
                ctl00$ContentStory$Literal8System.Web.UI.WebControls.Literal1400
                ctl00$ContentStory$ctl01System.Web.UI.LiteralControl8000
                ctl00$ContentStory$Literal9System.Web.UI.WebControls.Literal16000
                ctl00$ContentStory$ctl02System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl101800
                ctl00$ContentStory$Literal10System.Web.UI.WebControls.Literal1600
                ctl00$ContentStory$ctl03System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34000
                ctl00$ContentStory$Literal11System.Web.UI.WebControls.Literal2100
                ctl00$ContentStory$ctl04System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal12System.Web.UI.WebControls.Literal26100
                ctl00$ContentStory$ctl05System.Web.UI.LiteralControl22200
                ctl00$ContentStory$Literal13System.Web.UI.WebControls.Literal2500
                ctl00$ContentStory$ctl06System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal14System.Web.UI.WebControls.Literal38300
                ctl00$ContentStory$ctl07System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl49100
                ctl00$ContentStory$Literal15System.Web.UI.WebControls.Literal700
                ctl00$ContentStory$ctl08System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34000
                ctl00$ContentStory$Literal16System.Web.UI.WebControls.Literal2100
                ctl00$ContentStory$ctl09System.Web.UI.LiteralControl19900
                ctl00$ContentStory$Literal22System.Web.UI.WebControls.Literal17500
                ctl00$ContentStory$ctl10System.Web.UI.LiteralControl22200
                ctl00$ContentStory$Literal19System.Web.UI.WebControls.Literal2500
                ctl00$ContentStory$ctl11System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal23System.Web.UI.WebControls.Literal30400
                ctl00$ContentStory$ctl12System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50100
                ctl00$ContentStory$Literal24System.Web.UI.WebControls.Literal1500
                ctl00$ContentStory$ctl13System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34000
                ctl00$ContentStory$Literal17System.Web.UI.WebControls.Literal2100
                ctl00$ContentStory$ctl14System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal25System.Web.UI.WebControls.Literal23100
                ctl00$ContentStory$ctl15System.Web.UI.LiteralControl22200
                ctl00$ContentStory$Literal20System.Web.UI.WebControls.Literal2500
                ctl00$ContentStory$ctl16System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal26System.Web.UI.WebControls.Literal30100
                ctl00$ContentStory$ctl17System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50300
                ctl00$ContentStory$Literal27System.Web.UI.WebControls.Literal1400
                ctl00$ContentStory$ctl18System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34200
                ctl00$ContentStory$Literal18System.Web.UI.WebControls.Literal2100
                ctl00$ContentStory$ctl19System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal28System.Web.UI.WebControls.Literal18600
                ctl00$ContentStory$ctl20System.Web.UI.LiteralControl22400
                ctl00$ContentStory$Literal21System.Web.UI.WebControls.Literal2500
                ctl00$ContentStory$ctl21System.Web.UI.LiteralControl19700
                ctl00$ContentStory$Literal29System.Web.UI.WebControls.Literal38600
                ctl00$ContentStory$ctl22System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl56800
            ctl00$ctl50System.Web.UI.LiteralControl6900
            ctl00$ContentRightSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder767800
                ctl00$ContentRight$ctl00System.Web.UI.LiteralControl13200
                ctl00$ContentRight$Literal30System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                ctl00$ContentRight$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl92800
                ctl00$ContentRight$Literal31System.Web.UI.WebControls.Literal700
                ctl00$ContentRight$ctl02System.Web.UI.LiteralControl20200
                ctl00$ContentRight$Literal32System.Web.UI.WebControls.Literal7300
                ctl00$ContentRight$ctl03System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl39600
                ctl00$ContentRight$Literal33System.Web.UI.WebControls.Literal900
                ctl00$ContentRight$ctl04System.Web.UI.LiteralControl20000
                ctl00$ContentRight$Literal34System.Web.UI.WebControls.Literal7600
                ctl00$ContentRight$ctl05System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl39900
                ctl00$ContentRight$Literal35System.Web.UI.WebControls.Literal1100
                ctl00$ContentRight$ctl06System.Web.UI.LiteralControl20200
                ctl00$ContentRight$Literal36System.Web.UI.WebControls.Literal8400
                ctl00$ContentRight$ctl07System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl48800
                ctl00$ContentRight$Literal37System.Web.UI.WebControls.Literal2000
                ctl00$ContentRight$ctl08System.Web.UI.LiteralControl20000
                ctl00$ContentRight$Literal38System.Web.UI.WebControls.Literal10400
                ctl00$ContentRight$ctl09System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl44300
                ctl00$ContentRight$Literal39System.Web.UI.WebControls.Literal2600
                ctl00$ContentRight$ctl10System.Web.UI.LiteralControl20000
                ctl00$ContentRight$Literal40System.Web.UI.WebControls.Literal7300
                ctl00$ContentRight$ctl11System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl84100
                ctl00$ContentRight$Literal41System.Web.UI.WebControls.Literal700
                ctl00$ContentRight$ctl12System.Web.UI.LiteralControl14000
                ctl00$ContentRight$Literal42System.Web.UI.WebControls.Literal7300
                ctl00$ContentRight$ctl13System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl30200
                ctl00$ContentRight$Literal43System.Web.UI.WebControls.Literal900
                ctl00$ContentRight$ctl14System.Web.UI.LiteralControl14000
                ctl00$ContentRight$Literal44System.Web.UI.WebControls.Literal7600
                ctl00$ContentRight$ctl15System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl30300
                ctl00$ContentRight$Literal45System.Web.UI.WebControls.Literal1100
                ctl00$ContentRight$ctl16System.Web.UI.LiteralControl14000
                ctl00$ContentRight$Literal46System.Web.UI.WebControls.Literal8400
                ctl00$ContentRight$ctl17System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31300
                ctl00$ContentRight$Literal47System.Web.UI.WebControls.Literal2600
                ctl00$ContentRight$ctl18System.Web.UI.LiteralControl14000
                ctl00$ContentRight$Literal48System.Web.UI.WebControls.Literal7300
                ctl00$ContentRight$ctl19System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl33300
                ctl00$ContentRight$Literal49System.Web.UI.WebControls.Literal2000
                ctl00$ContentRight$ctl20System.Web.UI.LiteralControl18300
                ctl00$ContentRight$Literal50System.Web.UI.WebControls.Literal10400
                ctl00$ContentRight$ctl21System.Web.UI.LiteralControl7400
            ctl00$ctl51System.Web.UI.LiteralControl8300
            ctl00$ContentPlaceHolder1System.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder998100
                ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00System.Web.UI.LiteralControl13200
                ctl00$ContentPlaceHolder1$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal2300
                ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl01System.Web.UI.LiteralControl14700
                ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecruSystem.Web.UI.WebControls.Repeater9248280
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem155600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink554360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal43760
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem154400
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink542360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal31600
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem154400
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink542360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal31600
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem153400
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink532360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal19440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem153000
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink528360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal15360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                    ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem154000
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl00System.Web.UI.LiteralControl20300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$popupSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink538360
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ltrTitleSystem.Web.UI.WebControls.Literal25520
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl29000
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$Literal51System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$DateExperSystem.Web.UI.WebControls.Literal21440
                            ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl02System.Web.UI.LiteralControl4600
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl03System.Web.UI.LiteralControl23200
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$DateExper1System.Web.UI.WebControls.Literal21440
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl04System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl31500
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$Literal53System.Web.UI.WebControls.Literal1300
                        ctl00$ContentPlaceHolder1$rptNewsRecru$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21800
                ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl02System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34800
                ctl00$ContentPlaceHolder1$Literal52System.Web.UI.WebControls.Literal900
                ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7400
            ctl00$ctl52System.Web.UI.LiteralControl1900
            ctl00$ContentPlaceHolder2System.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder352000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl37700
                ctl00$ContentPlaceHolder2$Literal54System.Web.UI.WebControls.Literal5900
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl36200
                ctl00$ContentPlaceHolder2$Literal55System.Web.UI.WebControls.Literal5600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl02System.Web.UI.LiteralControl13900
                ctl00$ContentPlaceHolder2$Literal56System.Web.UI.WebControls.Literal6500
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl03System.Web.UI.LiteralControl17500
                ctl00$ContentPlaceHolder2$TxtNameSystem.Web.UI.WebControls.TextBox13500
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RequiredFieldValidator3System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl05System.Web.UI.LiteralControl7900
                ctl00$ContentPlaceHolder2$TxtEmailSystem.Web.UI.WebControls.TextBox15000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl06System.Web.UI.LiteralControl2600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RequiredFieldValidator6System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl07System.Web.UI.LiteralControl2800
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RegularExpressionValidator1System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl08System.Web.UI.LiteralControl8300
                ctl00$ContentPlaceHolder2$TxtPhoneSystem.Web.UI.WebControls.TextBox19600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl09System.Web.UI.LiteralControl2600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RequiredFieldValidator7System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl10System.Web.UI.LiteralControl7900
                ctl00$ContentPlaceHolder2$TxtTitleSystem.Web.UI.WebControls.TextBox13600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl11System.Web.UI.LiteralControl2600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RequiredFieldValidator1System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl12System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl33800
                ctl00$ContentPlaceHolder2$FileUpload1System.Web.UI.WebControls.FileUpload12300
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl13System.Web.UI.LiteralControl14900
                ctl00$ContentPlaceHolder2$RequiredFieldValidator8System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl14System.Web.UI.LiteralControl17600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$lbtSentSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton44300
                    ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl15System.Web.UI.LiteralControl10800
                    ctl00$ContentPlaceHolder2$Literal57System.Web.UI.WebControls.Literal900
                    ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl16System.Web.UI.LiteralControl4600
                ctl00$ContentPlaceHolder2$ctl17System.Web.UI.LiteralControl6800
            ctl00$ctl53System.Web.UI.LiteralControl7400
            ctl00$ContentQuestionSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder389200
                ctl00$ContentQuestion$ctl00System.Web.UI.LiteralControl13700
                ctl00$ContentQuestion$Literal58System.Web.UI.WebControls.Literal3400
                ctl00$ContentQuestion$ctl01System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl43500
                ctl00$ContentQuestion$Literal59System.Web.UI.WebControls.Literal16700
                ctl00$ContentQuestion$ctl02System.Web.UI.LiteralControl22700
                ctl00$ContentQuestion$Literal60System.Web.UI.WebControls.Literal30100
                ctl00$ContentQuestion$ctl03System.Web.UI.LiteralControl21200
                ctl00$ContentQuestion$Literal61System.Web.UI.WebControls.Literal8600
                ctl00$ContentQuestion$ctl04System.Web.UI.LiteralControl22800
                ctl00$ContentQuestion$Literal62System.Web.UI.WebControls.Literal26000
                ctl00$ContentQuestion$ctl05System.Web.UI.LiteralControl20500
                ctl00$ContentQuestion$Literal63System.Web.UI.WebControls.Literal7700
                ctl00$ContentQuestion$ctl06System.Web.UI.LiteralControl23100
                ctl00$ContentQuestion$Literal64System.Web.UI.WebControls.Literal28000
                ctl00$ContentQuestion$ctl07System.Web.UI.LiteralControl20600
                ctl00$ContentQuestion$Literal65System.Web.UI.WebControls.Literal6200
                ctl00$ContentQuestion$ctl08System.Web.UI.LiteralControl24900
                ctl00$ContentQuestion$Literal66System.Web.UI.WebControls.Literal22000
                ctl00$ContentQuestion$ctl09System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl27500
            ctl00$ctl54System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl34300
            ctl00$Literal1System.Web.UI.WebControls.Literal3800
            ctl00$ctl55System.Web.UI.LiteralControl20000
            ctl00$Literal2System.Web.UI.WebControls.Literal8300
            ctl00$ctl56System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl162700
        ctl00$ctl57System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl508700

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Content-Length0
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodingbr,gzip
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
Hostjobs.mavecons.com
If-Modified-SinceWed, 20 Oct 2021 21:45:22 GMT
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Cache-Controlprivate
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_CONTENT_LENGTH:0 HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:br,gzip HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.5 HTTP_HOST:jobs.mavecons.com HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Wed, 20 Oct 2021 21:45:22 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Content-Length: 0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: br,gzip Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Host: jobs.mavecons.com If-Modified-Since: Wed, 20 Oct 2021 21:45:22 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/3/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHC:\inetpub\wwwroot\JobMaven\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID3
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/3
LOCAL_ADDR45.119.215.199
PATH_INFO/defaults.aspx
PATH_TRANSLATEDC:\inetpub\wwwroot\JobMaven\defaults.aspx
QUERY_STRING 
REMOTE_ADDR3.89.204.127
REMOTE_HOST3.89.204.127
REMOTE_PORT42512
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/defaults.aspx
SERVER_NAMEjobs.mavecons.com
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/defaults.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_HOSTjobs.mavecons.com
HTTP_IF_MODIFIED_SINCEWed, 20 Oct 2021 21:45:22 GMT
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4330.0